Isang Pagsisiyasat sa mga Akdang Pampanitikan sa Ikaapat na Antas ng Batsilyer ng Elementarya at Edukasyon sa Paglinang ng mga Pilosopiyang Likas at Pagpapahalagang Moral na Ginagamit sa Pagtuturo sa Pamantasan ng Cabuyao

Authors

  • Rommel Mallari Pamantasan ng Cabuyao
  • Edwin Paming Pamantasan ng Cabuyao

DOI:

https://doi.org/10.7719/jpair.v42i1.808

Keywords:

Pagsisiyasat, Pampanitikan, Moral

Abstract

Ang pag-aaral na ito ay isasagawa upang maalaman ang “Isang Pagsisiyasat sa mga Akdang Pampanitikan sa Ikaapat na Antas ng Batsilyer ng Elementarya at Edukasyon sa Paglinang ng mga Pilosopiyang Likas at Pagpapahalagang Moral na Ginagamit sa Pagtuturo sa Pamantasan ng Cabuyao." Lahat ng tao ay may natatanging karanasan sa buhay at ang karanasang ito ang siyang batayan ng kanilang pananaw sa mundo. Ang kanilang pananaw sa mundo ang siya ring bumubuo sa kanilang pilosopiya. Kaya ang pilosopiya ay walang iba kundi ang kabuluhan ng daigdig para sa tao. Ito ang kanyang pagpapaliwanang at pagpapakahulugan sa mga pangyayari sa buong sanlibutan.

Author Biographies

Rommel Mallari, Pamantasan ng Cabuyao

City of Cabuyao, Philippines

Edwin Paming, Pamantasan ng Cabuyao

City of Cabuyao, Philippines

Published

2020-12-11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.